Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

eEdukacija

Platforma za samoučenje Pedagoškog zavoda Zenica je urađena kao Open source softver za digitalno učenje. Namijenjena je nastavnicima, stručnim saradnicima, menadžmentu predškolskih, osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona kao svojevrsni alat za samoučenje. Sastavni je dio različitih formi stručnog usavršavanja i kao takva doprinosi unapređenju cjelokupnog koncepta profesionalnog razvoja obrazovnih profesionalaca na području Zeničko-dobojskog kantona.

Moodle (akronim od Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) je Open source softver za digitalno učenje. Ovakvi sistemi poznati su pod nazivom virtualno okruženje za edukacije – Virtual Learning Environment (VLE) ili sistem za upravljanje učenjem – Learning Management System (LMS). Moodle je alat za izradu elektronskih obrazovnih sadržaja i održavanje nastave i edukacije na daljinu. To je modularan sistem, što znači da se sastoji od manjih cjelina koje korisnici po potrebi mogu dodavati i mijenjati. Alat omogućava izradu novih sadržaja uz pomoć različitih resursa ili integriranje gotovih, unaprijed pripremljenih elektronskih sadržaja. Alat omogućava i planiranje nastave, edukacija, obuka za samoučenje, upravljanje korisnicima, provjeru znanja i vrednovanje, praćenje aktivnosti i komunikaciju.

Pristup eEdukacijama Pedagoškog zavoda Zenica, u okviru Platforme za samoučenje, moguć je putem linka ”Uđi na platformu”.

moodle

Platforma za samoučenje