Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Obrazovne ustanove

Predškolske ustanove ZDK

Osnovne škole ZDK

Srednje škole ZDK

Centri za obrazovanje odraslih ZDK