Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

DOBRODOŠLI NA

EDUKATIVNU PLATFORMU PEDAGOŠKOG ZAVODA ZENICA

AktuelnostI

Budi u toku sa svim aktuelnostima Pedagoškog zavoda Zenica

Kalendar događaja

Edukacija na temu "Zaštita djece u digitalnom okruženju"

Datum: 13.12.2023. godine, Lokacija: Zenica
OŠ "Mak Dizdar" 11-12 sati i Tehnička škola/SMŠ "Mladost" 13-14 sati
Datum: 14.12.2023. godine, Lokacija: Tešanj
OŠ "Huso Hodžić" 11-12 sati i Gimnazija/MSŠ/STŠ 13-14 sati
Datum: 15.12.2023. godine, Lokacija: Visoko
OŠ "Safvet-beg Bašagić" 11-12 sati i MSŠ "Hazim Šabanović" 13-14 sati

Obuka nastavnika informatike u osnovnim školama iz oblasti C++ i internet sigurnosti

Datum: 01.12.2023. - 04.12.2023. godine; Lokacija: Motel ''Emedus'' Maglaj
Datum: 05.12.2023. - 06.12.2023. godine; Lokacija: Hotel ''Zenica'' Zenica
Datum: 07.12.2023. - 08.12.2023. godine; Lokacija: Hotel ''Vema'' Visoko

Obuka školskih timova za podršku pilotiranju predmetnih kurikuluma u redovnim osnovnim školama i gimnazijama

Datum: 22.11.2023. - 23.11.2023. godine
Lokacija: Hotel ''Zenica'' Zenica

Obuka za prvu grupu nastavnika njemačkog jezika u okviru programa pod nazivom "DLL-program"

Datum: 07.10.2023. - 16.12.2023. godine
Lokacija: Zeničko-dobojski kanton

Naši partneri

Gdje se nalazimo?

Kontaktirajte nas