Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Riječ direktora

Pedagoški zavod  Zenica je upravna organizacija u sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.  U skladu sa Zakonom o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, Pedagoški zavod Zenica vrši stručne i s njima povezane upravne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Aktivnosti Pedagoškog zavoda Zenica naslanjaju se na ciljeve utvrđene trogodišnjim i godišnjim programom rada Pedagoškog zavoda Zenica. Trogodišnji i godišnji program rada Pedagoškog Zavoda Zenica sastavni je dio Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona.  Kao što je ustaljena praksa, Pedagoški zavod Zenica svoj program aktivnosti organizira po područjima kako slijedi:

Vizija Pedagoškog zavoda Zenica, kao upravne organizacije u sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, obavezuje nas da budemo prepoznati kao proaktivna institucija koja prati savremene tokove u obrazovanju i shodno tome doprinosi kreiranju i provedbi obrazovne politike na području Zeničko-dobojskog kantona.

Pedagoški zavod Zenica fokus svojih aktivnosti usmjerava ka unapređenju saradnje sa obrazovnim vlastima na državnom i  federalnom nivou, partnerstvu sa sličnim institucijama u Bosni i Hercegovini i okruženju,  jačanju kapaciteta unutar Pedagoškog zavoda, modernizaciji nastavnih planova i okvirnih programa koji podržavaju razvoj ključnih kompetencija učenika, kreiranje novog koncepta za profesionalni razvoj nastavnika, odgajatelja, stručnih saradnika i školskog menadžmenta, a sve u cilju unapređenja djelotvornosti rada odgojno-obrazovnih ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona.