Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Nadležnosti Pedagoškog zavoda Zenica

Pedagoški zavod je upravna organizacija u okviru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Pedagoški zavod Zenica vrši upravne, stručne, analitičke i druge poslove utvrđene zakonom, a naročito poslove koji se odnose na:

  • utvrđivanje prijedloga koncepcije odgojno–obrazovnih ustanova, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda, normativa opreme, sredstava i učila za predškolske ustanove, specijalne, osnovne, srednje škole i domove učenika koje donosi Ministarstvo;
  • ostvarivanje stručnog nadzora nad organizacijom rada odgojno-obrazovnih ustanova u izvođenju nastave i drugih oblika organizovanog rada nastavnika, odgajatelja, stručnih saradnika i direktora;
  • donošenje programa stručnog usavršavanja i pružanje stručne pomoći u obliku savjetodavno-instruktivne djelatnosti i izdavačke djelatnosti; utvrđivanje prijedloga plana, kriterija i mjerila upisa u I razred srednje škole;
  • praćenje i vrednovanje nastavnih planova i programa, udžbenika i priručnika, pedagoških standarda i normativa;
  • organizovanje jedinstvenog odgojno-obrazovnog informativnog sistema na području Kantona; informativno-analitičku djelatnost-izrada informacija, izvještaja i analiza za potrebe Ministarstva i drugih institucija;
  • izdavanje stručnih publikacija.