Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Zakoni

Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave

(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 10/15, 08/22)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/07, 08/12)

Zakon o osnovnoj školi

(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 03/18)

Zakon o srednjoj školi

(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 09/17)

Zakon o obrazovanju odraslih

(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/14, 13/18)

Pristup zakonskim i podzakonskim aktima je moguć putem linka Službene novine (zdk.ba)