Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Obuka školskih timova za podršku pilotiranju predmetnih kurikuluma

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoški zavod Zenica, kao upravna organizacija u sastavu ovog ministarstva, u saradnji sa Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi – Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, implementirali su u proteklom periodu Projekat ”Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu”. Ovaj projekat uključivao je podršku Misije OSCE-a […]

Akcioni plan Garancije za mlade u FBiH

Garancija za mlade je provjerena, inkluzivna i ambiciozna šema aktivacije koju države članice Europske unije koriste od 2013. godine kako bi omogućile nesmetan prijelaz mladih iz škole na posao, poduprle njihovu integraciju na tržište rada i osigurale da nijedna mlada osoba ne bude izostavljena. U periodu od 30.10.2023. godine do 31.10.2023. godine, realizirana je prva […]

Saradnja univerziteta i lokalnih zajednica – stanje i perspektive na primjeru Univerziteta u Zenici i Općine Tešanj

U pravcu iznalaženja adekvatnih odgovora na aktuelne trendove i izazove iz oblasti visokog obrazovanja, zadržavanja i zapošljavanja mladih, a dodatno s ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa kroz dugoročno povezivanje univerziteta sa lokalnim zajednicama i subjektima koji obavljaju privredne i javne poslove, na principima i analizi dosadašnje saradnje koja je uspostavljena na području Općine Tešanj, Univerzitet u […]

Obuka nastavnika njemačkog jezika u saradnji s Goethe-Institutom

S prvom grupom nastavnika njemačkog jezika, u subotu 7.10.2023. godine, započela je obuka predviđena u okviru Memoranduma o razumijevanju i saradnji i Sporazuma o stručnom usavršavanju nastavnika/ca njemačkog jezika koje su u julu mjesecu 2023. godine potpisali Pedagoški zavod Zenica i Goethe-Institut Bosna i Hercegovina. Obuku je ispred Goethe-Instituta vodila referentica Mirela Suljagić-Omerhodžić. Sporazumom je […]

5. oktobar – Svjetski dan učitelja

Učitelj utječe na vječnost: on nikada ne može znati gdje njegov utjecaj prestaje. (Henry Adams) Svjetski dan učitelja obilježava se u blizu 100 zemalja svijeta 5. oktobra, nakon što je UNESCO 1994. godine ustanovio taj datum u pomen na isti datum 1966. godine kada je potpisana Preporuka o statusu učitelja. Cilj obilježavanja Svjetskog dana učitelja […]

Praktični priručnik za nastavu u srednjim školama – Poslovni plan

U aprilu i maju 2023. godine održana je obuka za nastavnike/profesore ekonomske grupe predmeta na temu „Inoviranje nastavnih sadržaja iz predmeta Poduzetništvo“, u okviru  projekta „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ (EGG2) kojeg finansira Vlada Kraljevine Norveške, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) sa kojim je Pedagoški zavod Zenica […]

CIVITAS godišnja konferencija

U organizaciji Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS, u Neumu je od 15. do 17. septembra 2023. godine održana godišnja konferencija strateškog planiranja i CIVITAS školskih programa građanskog obrazovanja na temu “Razvoj, usavršavanje, vrednovanje i samovrednovanje kompetencija predmetnih nastavnika građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama”. Program konferencije činila su stručna predavanja, panel […]

Praktična obuka za kreiranje digitalnih materijala u organizaciji GIZ-a

U organizaciji Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH realizovana je petodnevna praktična obuka nastavnika srednjih stručnih škola mašinske i elektro struke u periodu od 21.08.2023. godine do 25.08.2023. godine u Hotelu ”Monti” na Igmanu. Praktična obuka je realizirana pod nazivom „Upotreba digitalnih medija u kreiranju digitalnih materijala za podučavanje“, a fokus je bio na […]

Plan i program obuka za nastavnike, stručne saradnike, saradnike i direktore

Pedagoški zavod Zenica je u proteklom periodu, na osnovu iskazanih potreba stručnih organa odgojno-obrazovnih ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona, izradio Plan i program obuka za nastavnike, stručne saradnike, saradnike i direktore odgojno-obrazovnih ustanova. Polazna osnova za izradu navedenog dokumenta su odredbe Pravilnika o polaganju stručnog ispita i kontinuiranom stručnom usavršavanju nastavnika, stručnih saradnika i saradnika […]

Online edukacija za nastavnike i stručne saradnike

U periodu od 21.08.2023. godine do 28.08.2023. godine Pedagoški zavod Zenica je realizirao 24 online seminara za 1800 nastavnika i stručnih saradnika osnovnih škola i gimnazija na području Zeničko-dobojskog kantona. Online edukaciju su realizirali stručni savjetnici za oblast obrazovanja iz Pedagoškog zavoda Zenica uz podršku članova i voditelja predmetnih radnih grupa za izradu predmetnih kurikuluma […]

Eksperimentalna primjena nastavnih planova i programa u školskoj 2023/2024. godini

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Pedagoškog zavoda Zenica, donijelo je nekoliko značajnih odluka na osnovu kojih će se realizirati odgojno-obrazovni proces u osnovnim školama, gimnazijama i školama srednjeg stručnog obrazovanja i obuke na području Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2023/2024. godini. Radi se o Odlukama o primjeni eksperimentalnog Nastavnog plana […]

Sastanak za informisanje i konsultacija: Torinski proces 2022-2024.

Bosna i Hercegovina aktivno učestvuje u Torinskom procesu – ocjeni srednjeg stručnog obrazovanja i osposobljavanja koja se provodi svake druge godine zajedno s Evropskom fondacijom za osposobljavanje (ETF) i njenim partnerskim državama. Ovaj ciklus Torinskog procesa posebno je usmjeren na praćenje učinkovitosti VET-a u osiguranju mogućnosti za cjeloživotno učenje (1. razina Torinskog procesa), te analizu […]

Webinar “Povećanje sigurnosti u školama”

Služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ), uz podršku tri ministarstva Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstava zdravstva, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, te “Partnera u zdravlju”, bila je domaćin webinara “Povećanje sigurnosti u školama”. Webinar je bio namijenjen pedagozima osnovnih i srednjih škola u Zeničko-dobojskom […]

Okrugli sto: ”Pregled stanja obrazovanja u Bosni i Hercegovini – budući koraci”

U organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, realiziran je okrugli sto pod nazivom ”Pregled stanja obrazovanja u Bosni i Hercegovini – budući koraci”. Na ovom okruglom stolu su učešće uzela resorna ministarstva obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, pedagoški zavodi, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, […]

Kantonalno takmičenje iz matematike za učenike osnovnih i srednjih škola

XXVI  Kantonalno takmičenje iz matematike za učenike/ce osnovnih i srednjih škola Zeničko–dobojskog kantona održano je u Zenici. Dana  18.03.2023. godine realizirano je takmičenje  za učenike/ce osnovnih u JU OŠ ,,Ćamil Sijarić” Nemila, Zenica, a 11.03.2023. godine realizirano je takmičenje  za učenike/ce srednjih škola  u JU Tehnička škola Zenica. Na ovogodišnjem takmičenju učenika osnovnih škola, učešće […]

Kantonalno takmičenje „Projekt građanin/Ja građanin“

U organizaciji Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS kao nositelja licence za provedbu i monitoring provedbe međunarodnog obrazovnog programa „Projekt građanin/Ja građanin“, a uz podršku Pedagoškog zavoda Zenica i ove školske 2022/2023. godine, održano je kantonalno takmičenje za osnovne i srednje škole iz građanskog obrazovanja, odnosno demokratije i ljudskih prava, pod nazivom „Projekt […]

Projekat „Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti“

Caritas Švicarske u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Centrom  za podršku Roma „Romalen“ Kakanj implementira projekat pod nazivom „Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti“. Projektnim aktivnostima su, između ostalog, obuhvaćene osnovne i srednje škole sa područja općine Kakanj. U fokusu navedenog projekta, kada je u pitanju segment obrazovanja, jeste […]

Profesionalni razvoj nastavnika engleskog jezika

U školskoj 2022/2023. godini, u periodu od oktobra 2022. do marta 2023. godine, nastavnici engleskog jezika iz osnovnih i srednjih škola u Zeničko-dobojskom kantonu imali su priliku da se putem posebno kreiranih naloga registriraju na platformu Future English Online Teacher Community, koju je dizajnirao British Council. Namjena platforme je da nastavnici engleskog jezika učestvuju u […]

Edukacija nastavnika i stručnih saradnika u okviru projekta “Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti”

Caritas Švicarske u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Pedagoškim zavodom Zenica  i Centrom  za podršku Roma Romalen Kakanj, nastavlja s implementacijom projekta Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti. Projektnim aktivnostima su, između ostalog, obuhvaćene osnovne i srednje škole sa područja Općine Kakanj i u fokusu projekta, kada je u pitanju […]

DigiEdu: Trening trenera

Univerzitet u Sarajevu je u saradnji sa UNICEF-om i Ministarstvom za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo organizovao jednodnevne edukacije pod nazivom „DigiEdu: Trening Trenera“ kao dio projekta „Jačanje pedagoško-digitalnih kompetencija nastavnika“. Cilj edukacije je bio osnažiti nastavnike i nastavnice svih nivoa obrazovanja s područja Bosne i Hercegovine u upotrebi interaktivnih metoda i alata […]