Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Održan 9. Sajam srednjih škola i fakulteta

Dana 19.04.2024. godine, u periodu od 9:00 do 14:00 sati, u Sportsko-rekreativnom centru Tešanj održan je 9. Sajam srednjih škola i fakulteta čiji je organizator Općina Tešanj. Nakon osam uspješnih sajmova realizovanih prethodnih godina, i ove godine, namjera organizatora je bila da učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, olakša izbor srednje škole i fakulteta.Učešće […]

Održano XXVII Kantonalno takmičenje iz fizike za učenike osnovnih škola

Dana 17.04.2024. godine održano je XXVII Kantonalno takmičenje iz fizike za učenike osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Takmičenje je održano u JU OŠ “Meša Selimović” u Zenici. Na takmičenju je učestvovalo 56 učenika iz 34 osnovne škole sa područja našeg kantona. Svim prusutnim učesnicima takmičenja obratili su se Enver Halilović direktor JU OŠ “Meša […]

Održano XXVII Kantonalno takmičenje iz matematike za učenike osnovnih škola

Dana 13.04.2024. godine održano je XXVII Kantonalno takmičenje iz matematike za učenike osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Takmičenje je održano u JU OŠ “Mak Dizdar” u Zenici. Na takmičenju je učestvovalo 114 učenika iz 45 osnovnih škola sa područja našeg kantona.Svim prusutnim učesnicima takmičenja obratile su se Amela Numanović direktorica JU OŠ “Mak Dizdar” […]

Obilježen Svjetski dan Roma

Caritas Švicarske u Bosni i Hercegovini, u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Pedagoškim zavodom Zenica  i Centrom  za podršku Roma Romalen Kakanj, implementira projekat Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti.  U okviru  projektnih aktivnosti, dana 08.04.2024. godine,  u prostorijama Kulturno-sportskog centra u Kaknju, na prigodan način, obilježen je Svjetski dan Roma.  U […]

Održano XXVII Kantonalno takmičenje učenika srednjih škola iz nastavnog predmeta Matematika

Shodno Planu realizacije takmičenja u školskoj 2023/2024. godini, Pedagoški zavod Zenica je dana 09.03.2024. godine realizirao XXVII po redu takmičenje iz nastavnog predmeta Matematika za učenike srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona. Domaćin ovogodišnjeg takmičenja je bila JU Medicinska škola Zenica. Ispred Pedagoškog zavoda Zenica takmičenju su prisustvovale Aldiana Nuhanović, stručna savjetnica za oblast obrazovanja […]

Seminar za realizatore Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja – 2023/2024. godina

Pedagoški zavod Zenica je dana 09.03.2024. godine i 10.03.2024. godine, u okviru svojih redovnih programskih aktivnosti, realizirao seminare za realizatore Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu. Seminarima je prisustvovalo cca 100 realizatora navedenog Programa iz svih općina/gradova Zeničko-dobojskog kantona. Na seminarima su realizirane teme koje su […]

Nacionalni sastanak u okviru Torinskog procesa praćenja politika za cjeloživotno učenje u Bosni i Hercegovini

U Sarajevu je 05.03.2024. godine održan Nacionalni sastanak za informisanje i konsultacije u okviru Torinskog procesa praćenja politika za cjeloživotno učenje u Bosni i Hercegovini. Navedenom sastanku je prisustvovala Aida Salkić, direktorica Pedagoškog zavoda Zenica. Na navedenom sastanku se razgovaralo o cjeloživotnom učenju, te učenju uz rad za mlade i odrasle, a u okviru obaveza […]

XXVII Kantonalno takmičenje učenika srednjih škola iz Fizike

U skladu sa Planom organizacije takmičenja za školsku 2023/2024. godinu, dana 04.03.2024. godine, u JU Mješovita srednja škola Zenica održano je XXVII Kantonalno takmičenje učenika srednjih škola iz nastavnog predmeta Fizika. Takmičenje je obuhvatilo tri oblasti:A. Mehanika i toplota,B. Elektromagnetizam i oscilacije,C. Optika, teorija relativiteta i atomska fizika.Što se tiče rezultata takmičenja, u oblasti A. […]

Seminar za realizatore Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu

Pedagoški zavod Zenica u okviru svojih redovnih programskih aktivnosti za 2024. godinu planira i realizira različite oblike stručnog usavršavanja obrazovnih profesionalaca iz oblasti predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. U mjesecu martu 2024. godine planirana je realizacija seminara za realizatore Programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu. […]

Započela obuka za drugu grupu nastavnika njemačkog jezika u saradnji s Goethe-Institutom

U subotu 10.2.2024. godine započela je obuka druge grupe nastavnika njemačkog jezika predviđena Memorandumom o razumijevanju i saradnji i Sporazumom o stručnom usavršavanju nastavnika/ca njemačkog jezika, koje su u julu mjesecu 2023. godine potpisali Pedagoški zavod Zenica i Goethe-Institut Bosna i Hercegovina. Sporazumom je dogovorena saradnja te provedba edukacijskog programa pod nazivom Deutsch lehren lernen […]

Plan takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona

Takmičenja su jedan od načina motiviranja učenika i razvijanja njihovog interesa za određene nastavne sadržaje i kao takva su sredstvo za samousmjereno učenje koje učenika čini odgovornijim u planiranju i postizanju vlastitih ciljeva. U okviru svojih redovnih programskih aktivnosti Pedagoški zavod Zenica kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog […]

Priručnici: C++ programiranje i Internet sigurnost

U decembru 2023. godine Pedagoški zavod Zenica je u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) organizovao Obuku nastavnika informatike osnovnih škola na području  Zeničko-dobojskog kantona iz oblasti Programiranje C++ i Internet sigurnosti. (Link: https://pedzavodzenica.ba/2278-2/ ) Svijet se razvija u smjeru automatizacije svih proizvodnih procesa, počevši od proizvodnje, trgovine, ali […]

Obuka nastavnika osnovnih i srednjih škola u okviru projekta „Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti“

Nakon dvije provedene obuke u 2023. godini, realizirane u sklopu projekta „Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti“, koje provodi Caritas Švicarske u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Pedagoškim zavodom Zenica  i Centrom  za podršku Roma „Romalen“ Kakanj, održana je još jedna obuka na temu „Metodičko-didaktički aspekti rada u inkluzivnom odjeljenju“. […]

Primjena predmetnih kurikuluma u školama na području Zeničko-dobojskog kantona

Pedagoški zavod Zenica kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je, shodno Programu rada za 2024. godinu, realizirao on-line edukacije (webinare) za obrazovne profesionalce iz redovnih osnovnih škola, gimnazija, mješovitih srednjih škola koje u svom sastavu imaju gimnaziju te obrazovne profesionalce iz Mješovite srednje škole Tešanj. On-line edukacije […]

Završena edukacija prve grupe nastavnika njemačkog jezika u saradnji s Goethe-Institutom

S predajom dokumentacije o nastavi krajem mjeseca decembra 2023. godine završena je edukacija “Deutsch lehren lernen 6” za prvu grupu nastavnika njemačkog jezika u okviru Memoranduma o razumijevanju i saradnji i Sporazuma o stručnom usavršavanju nastavnika/ca njemačkog jezika, koje su u julu mjesecu 2023. godine potpisali Pedagoški zavod i Goethe-Institut Bosna i Hercegovina. Edukacija je […]

Popodne s vama – aktuelnosti u radu Pedagoškog zavoda Zenica

Dana 19.12.2023. godine, u programu Radio-televizije Zenica, prezentirane su aktuelnosti u radu Pedagoškog zavoda Zenica. U TV-emisiji “Popodne s vama” gostovala je Aida Salkić, direktorica Pedagoškog zavoda Zenica. S obzirom da ova TV-emisija u svom sadržaju tematizira aktuelne teme, predstavljene su aktuelne i ključne programske aktivnosti Pedagoškog zavoda Zenica – upravne organizacije u sastavu Ministarstva […]

Posjeta interaktivnoj izložbi „UMI Svemir.Čovjek.Inteligencija“

U saradnji s Goethe-Institutom Bosna i Hercegovina učenici OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila, OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj, Prve gimnazije u Zenici i Druge gimnazije u Zenici su tokom mjeseca decembra 2023. godine organizirano posjetiti interaktivnu izložbu „UMI Svemir.Čovjek.Inteligencija“ u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u Sarajevu. Izložba je nastala u saradnji Goethe-Instituta i Instituta Max […]

Obuka školskih timova za podršku pilotiranju predmetnih kurikuluma

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoški zavod Zenica, kao upravna organizacija u sastavu ovog ministarstva, u saradnji sa Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi – Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, implementirali su u proteklom periodu Projekat ”Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu”. Ovaj projekat uključivao je podršku Misije OSCE-a […]

Akcioni plan Garancije za mlade u FBiH

Garancija za mlade je provjerena, inkluzivna i ambiciozna šema aktivacije koju države članice Europske unije koriste od 2013. godine kako bi omogućile nesmetan prijelaz mladih iz škole na posao, poduprle njihovu integraciju na tržište rada i osigurale da nijedna mlada osoba ne bude izostavljena. U periodu od 30.10.2023. godine do 31.10.2023. godine, realizirana je prva […]

Saradnja univerziteta i lokalnih zajednica – stanje i perspektive na primjeru Univerziteta u Zenici i Općine Tešanj

U pravcu iznalaženja adekvatnih odgovora na aktuelne trendove i izazove iz oblasti visokog obrazovanja, zadržavanja i zapošljavanja mladih, a dodatno s ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa kroz dugoročno povezivanje univerziteta sa lokalnim zajednicama i subjektima koji obavljaju privredne i javne poslove, na principima i analizi dosadašnje saradnje koja je uspostavljena na području Općine Tešanj, Univerzitet u […]

Obuka nastavnika njemačkog jezika u saradnji s Goethe-Institutom

S prvom grupom nastavnika njemačkog jezika, u subotu 7.10.2023. godine, započela je obuka predviđena u okviru Memoranduma o razumijevanju i saradnji i Sporazuma o stručnom usavršavanju nastavnika/ca njemačkog jezika koje su u julu mjesecu 2023. godine potpisali Pedagoški zavod Zenica i Goethe-Institut Bosna i Hercegovina. Obuku je ispred Goethe-Instituta vodila referentica Mirela Suljagić-Omerhodžić. Sporazumom je […]

5. oktobar – Svjetski dan učitelja

Učitelj utječe na vječnost: on nikada ne može znati gdje njegov utjecaj prestaje. (Henry Adams) Svjetski dan učitelja obilježava se u blizu 100 zemalja svijeta 5. oktobra, nakon što je UNESCO 1994. godine ustanovio taj datum u pomen na isti datum 1966. godine kada je potpisana Preporuka o statusu učitelja. Cilj obilježavanja Svjetskog dana učitelja […]

Praktični priručnik za nastavu u srednjim školama – Poslovni plan

U aprilu i maju 2023. godine održana je obuka za nastavnike/profesore ekonomske grupe predmeta na temu „Inoviranje nastavnih sadržaja iz predmeta Poduzetništvo“, u okviru  projekta „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ (EGG2) kojeg finansira Vlada Kraljevine Norveške, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) sa kojim je Pedagoški zavod Zenica […]

CIVITAS godišnja konferencija

U organizaciji Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS, u Neumu je od 15. do 17. septembra 2023. godine održana godišnja konferencija strateškog planiranja i CIVITAS školskih programa građanskog obrazovanja na temu “Razvoj, usavršavanje, vrednovanje i samovrednovanje kompetencija predmetnih nastavnika građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama”. Program konferencije činila su stručna predavanja, panel […]

Praktična obuka za kreiranje digitalnih materijala u organizaciji GIZ-a

U organizaciji Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH realizovana je petodnevna praktična obuka nastavnika srednjih stručnih škola mašinske i elektro struke u periodu od 21.08.2023. godine do 25.08.2023. godine u Hotelu ”Monti” na Igmanu. Praktična obuka je realizirana pod nazivom „Upotreba digitalnih medija u kreiranju digitalnih materijala za podučavanje“, a fokus je bio na […]

Plan i program obuka za nastavnike, stručne saradnike, saradnike i direktore

Pedagoški zavod Zenica je u proteklom periodu, na osnovu iskazanih potreba stručnih organa odgojno-obrazovnih ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona, izradio Plan i program obuka za nastavnike, stručne saradnike, saradnike i direktore odgojno-obrazovnih ustanova. Polazna osnova za izradu navedenog dokumenta su odredbe Pravilnika o polaganju stručnog ispita i kontinuiranom stručnom usavršavanju nastavnika, stručnih saradnika i saradnika […]

Online edukacija za nastavnike i stručne saradnike

U periodu od 21.08.2023. godine do 28.08.2023. godine Pedagoški zavod Zenica je realizirao 24 online seminara za 1800 nastavnika i stručnih saradnika osnovnih škola i gimnazija na području Zeničko-dobojskog kantona. Online edukaciju su realizirali stručni savjetnici za oblast obrazovanja iz Pedagoškog zavoda Zenica uz podršku članova i voditelja predmetnih radnih grupa za izradu predmetnih kurikuluma […]

Eksperimentalna primjena nastavnih planova i programa u školskoj 2023/2024. godini

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Pedagoškog zavoda Zenica, donijelo je nekoliko značajnih odluka na osnovu kojih će se realizirati odgojno-obrazovni proces u osnovnim školama, gimnazijama i školama srednjeg stručnog obrazovanja i obuke na području Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2023/2024. godini. Radi se o Odlukama o primjeni eksperimentalnog Nastavnog plana […]

Sastanak za informisanje i konsultacija: Torinski proces 2022-2024.

Bosna i Hercegovina aktivno učestvuje u Torinskom procesu – ocjeni srednjeg stručnog obrazovanja i osposobljavanja koja se provodi svake druge godine zajedno s Evropskom fondacijom za osposobljavanje (ETF) i njenim partnerskim državama. Ovaj ciklus Torinskog procesa posebno je usmjeren na praćenje učinkovitosti VET-a u osiguranju mogućnosti za cjeloživotno učenje (1. razina Torinskog procesa), te analizu […]

Webinar “Povećanje sigurnosti u školama”

Služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ), uz podršku tri ministarstva Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstava zdravstva, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, te “Partnera u zdravlju”, bila je domaćin webinara “Povećanje sigurnosti u školama”. Webinar je bio namijenjen pedagozima osnovnih i srednjih škola u Zeničko-dobojskom […]

Okrugli sto: ”Pregled stanja obrazovanja u Bosni i Hercegovini – budući koraci”

U organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, realiziran je okrugli sto pod nazivom ”Pregled stanja obrazovanja u Bosni i Hercegovini – budući koraci”. Na ovom okruglom stolu su učešće uzela resorna ministarstva obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, pedagoški zavodi, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, […]

Kantonalno takmičenje iz matematike za učenike osnovnih i srednjih škola

XXVI  Kantonalno takmičenje iz matematike za učenike/ce osnovnih i srednjih škola Zeničko–dobojskog kantona održano je u Zenici. Dana  18.03.2023. godine realizirano je takmičenje  za učenike/ce osnovnih u JU OŠ ,,Ćamil Sijarić” Nemila, Zenica, a 11.03.2023. godine realizirano je takmičenje  za učenike/ce srednjih škola  u JU Tehnička škola Zenica. Na ovogodišnjem takmičenju učenika osnovnih škola, učešće […]

Kantonalno takmičenje „Projekt građanin/Ja građanin“

U organizaciji Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS kao nositelja licence za provedbu i monitoring provedbe međunarodnog obrazovnog programa „Projekt građanin/Ja građanin“, a uz podršku Pedagoškog zavoda Zenica i ove školske 2022/2023. godine, održano je kantonalno takmičenje za osnovne i srednje škole iz građanskog obrazovanja, odnosno demokratije i ljudskih prava, pod nazivom „Projekt […]

Projekat „Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti“

Caritas Švicarske u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Centrom  za podršku Roma „Romalen“ Kakanj implementira projekat pod nazivom „Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti“. Projektnim aktivnostima su, između ostalog, obuhvaćene osnovne i srednje škole sa područja općine Kakanj. U fokusu navedenog projekta, kada je u pitanju segment obrazovanja, jeste […]

Održano Dvadeseto kantonalno takmičenje učenika osnovnih škola iz engleskog jezika

Dvadeseto kantonalno takmičenje iz engleskog jezika za učenike 9. razreda osnovnih škola u Zeničko-dobojskom kantonu održano je 11.5.2024. godine u organizaciji Pedagoškog zavoda Zenica u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Zenica. Učenici i uposlenici škole domaćina, na čelu s direktorom, svesrdno su se potrudili da ovo takmičenje svima ostane u lijepom sjećanju po dobroj organizaciji i […]

Održano kantonalno takmičenje „Projekt građanin/Ja građanin“ za školsku 2023/2024. godinu

Pedagoški zavod Zenica zajedno sa Obrazovnim centrom za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ kao organizatorom, uspješno je realizirao Kantonalno takmičenje „Projekt građanin/Ja građanin“. Takmičenje za osnovne škole je održano 17. i 18.4.2024. godine. Ukupno je učestvovalo 112 učenika iz 14 škola, a prvo mjesto je osvojila: Takmičenje za srednje škole je održano 22. i 23.4.2024. […]

Održano XXVII Kantonalno takmičenje iz informatike za učenike srednjih škola

U JU Tehnička škola Zenica, 25.04.2024. godine održano je XXVII Kantonalno takmičenje iz informatike za učenike srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Na takmičenju su učestvovala 43 učenika iz 23 srednje škole sa područja našeg kantona. Svim prisutnim učesnicima takmičenja obratile su se Maja Hadžisalihović, direktorica JU Tehničke škole Zenica i Aida Salkić, direktorica Pedagoškog […]

Održano XXVII Kantonalno takmičenje iz informatike za učenike osnovnih škola

U JU OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica, 24.04.2024. godine održano je XXVII Kantonalno takmičenje iz informatike za učenike osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Na takmičenju je učestvovao 41 učenik iz 31 osnovne škole sa područja našeg kantona. Svim prisutnim učesnicima takmičenja obratili su se Murat Spahić, direktor JU OŠ “Miroslav Krleža” Zenica i Aida Salkić, […]

Nastavak edukacija na temu „Zaštita djece u digitalnom okruženju“

Pedagoški zavod Zenica je, u saradnji sa UNDP-om, nastavio edukaciju učenika/učenica osnovnih škola na temu „Zaštita djece u digitalnom okruženju“. Edukacije su održane 26.4.2024. godine u osnovnim školama „Vladimir Nazor“ i „Miroslav Krleža“ u Zenici. Edukacije je održao mr.sci. Vahidin Đaltur, stručnjak iz oblasti cyber sigurnosti i stalni sudski vještak za digitalnu forenziku. Ciljevi ovih […]

Nastavni kadar u osnovnim i srednjim školama Zeničko-dobojskog kantona

U organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici  23. aprila 2024. godine u Hotelu Zenica održan je Okrugli sto “Stanje i perspektive nastavničkih studijskih programa”. Okrugli sto je okupio predstavnike nastavničkih studijskih programa sa javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, predstavnike Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA BiH), Centra za informiranje i […]

Završena edukacija druge grupe nastavnika njemačkog jezika u saradnji s Goethe-Institutom

S predajom dokumentacije o nastavi krajem mjeseca aprila 2024. godine završena je edukacija “Deutsch lehren lernen 6” za drugu grupu nastavnika njemačkog jezika u okviru Memoranduma o razumijevanju i saradnji i Sporazuma o stručnom usavršavanju nastavnika/ca njemačkog jezika, koje su u julu mjesecu 2023. godine potpisali Pedagoški zavod i Goethe-Institut Bosna i Hercegovina. Edukacija je […]