Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Seminar za realizatore Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja – 2023/2024. godina

Pedagoški zavod Zenica je dana 09.03.2024. godine i 10.03.2024. godine, u okviru svojih redovnih programskih aktivnosti, realizirao seminare za realizatore Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu. Seminarima je prisustvovalo cca 100 realizatora navedenog Programa iz svih općina/gradova Zeničko-dobojskog kantona.

Na seminarima su realizirane teme koje su relevantne za uspješnu implementaciju navedenog Programa koji se u našem kantonu uspješno realizira već jedanaest godina. Seminari su realizovani u JU “Prva osnovna škola” Maglaj i JU OŠ “ Vladimir Nazor” Zenica.

Za koordinaciju realiziranja seminara bili su zaduženi Mirsada Čajlaković, Advija Huseinspahić i Fehim Terzić -stručni savjetnici za oblast obrazovanja, a seminar su planirale i realizirale dr.sc.Edita Vuković Antolović iz J.P.U. “Ivančica” Usora i Helmina Murtić, prof. iz JU Predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj. Realizacija seminara je finansijski podržana od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Podijelite sa prijateljima
Kategorije
Arhive
O zavodu
Korisni linkovi