Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Sveobuhvatna obuka za izradu predmetnih kurikuluma za Stručni tim Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, bili su domaćin trodnevnom seminaru o temi “Sveobuhvatna obuka za izradu predmetnih kurikuluma za Stručni tim BPK-a Goražde”. Seminar je realiziran u periodu od 12.06.2024. do 14.06.2024. godine. Jedna od tema seminara je […]

Posjeta predstavnika Caritasa Švicarske

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona  i Pedagoški zavod Zenica u okviru svog djelokruga rada i aktivnosti, između ostalog, posebnu pažnju poklanjaju  ostvarivanju što uspješnije saradnje sa domaćim i stranim vladinim i nevladinim organizacijama. Slijedom jedne takve uspješne, dugogodišnje saradnje, u prostorijama Pedagoškog zavoda Zenica, dana 12. 06. 2024. godine upriličen je […]

Konferencija u organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini

U Sarajevu je u periodu od 06. do 7. juna 2024. godine održana dvodnevna konferencija u organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.  Konferencija je bila posvećena o stručnom usavršavanju direktora škola i njihovom utjecaju na kvalitet obrazovanja. Jedan od zaključaka ove dvodnevne konferencije je, između ostalog, i to da je kvalitetno i inkluzivno obrazovanje […]

Kurikularna reforma u Zeničko-dobojskom kantonu

Danas, 03.06.2024. godine, u Zeničko-dobojskom kantonu je boravila delegacija Misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OSCE) u Bosni i Hercegovini, koju koju je predvodio zamjenik šefa misije Thomas Busch. Svrha navedene posjete fokusirana je na razmjenu informacija i dosadašnjih iskustava vezanih za reformu nastavnih planova i programa s predstavnicima Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstva za […]

Poboljšanje kvalitete učenja utemeljenog na radu kroz jačanje uloge koordinatora praktične nastave

U Neumu je 20. i 21.05.2024. godine održan završni Regionalni projektni sastanak o poboljšanju kvaliteta učenja utemeljenog na radu. Na navedenom sastanku su učesnici iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije razmatrali segment koji se odnosi na unapređenje kvalitete u školama srednjeg stručnog obrazovanja i obuke. Sastanak je otvoren predstavljanjem Regionalnog projekta OeAD-a (Austria’s […]

Održano Dvadeseto kantonalno takmičenje učenika osnovnih škola iz engleskog jezika

Dvadeseto kantonalno takmičenje iz engleskog jezika za učenike 9. razreda osnovnih škola u Zeničko-dobojskom kantonu održano je 11.5.2024. godine u organizaciji Pedagoškog zavoda Zenica u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Zenica. Učenici i uposlenici škole domaćina, na čelu s direktorom, svesrdno su se potrudili da ovo takmičenje svima ostane u lijepom sjećanju po dobroj organizaciji i […]

Održano kantonalno takmičenje „Projekt građanin/Ja građanin“ za školsku 2023/2024. godinu

Pedagoški zavod Zenica zajedno sa Obrazovnim centrom za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ kao organizatorom, uspješno je realizirao Kantonalno takmičenje „Projekt građanin/Ja građanin“. Takmičenje za osnovne škole je održano 17. i 18.4.2024. godine. Ukupno je učestvovalo 112 učenika iz 14 škola, a prvo mjesto je osvojila: Takmičenje za srednje škole je održano 22. i 23.4.2024. […]

Održano XXVII Kantonalno takmičenje iz informatike za učenike srednjih škola

U JU Tehnička škola Zenica, 25.04.2024. godine održano je XXVII Kantonalno takmičenje iz informatike za učenike srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Na takmičenju su učestvovala 43 učenika iz 23 srednje škole sa područja našeg kantona. Svim prisutnim učesnicima takmičenja obratile su se Maja Hadžisalihović, direktorica JU Tehničke škole Zenica i Aida Salkić, direktorica Pedagoškog […]

Održano XXVII Kantonalno takmičenje iz informatike za učenike osnovnih škola

U JU OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica, 24.04.2024. godine održano je XXVII Kantonalno takmičenje iz informatike za učenike osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Na takmičenju je učestvovao 41 učenik iz 31 osnovne škole sa područja našeg kantona. Svim prisutnim učesnicima takmičenja obratili su se Murat Spahić, direktor JU OŠ “Miroslav Krleža” Zenica i Aida Salkić, […]

Nastavak edukacija na temu „Zaštita djece u digitalnom okruženju“

Pedagoški zavod Zenica je, u saradnji sa UNDP-om, nastavio edukaciju učenika/učenica osnovnih škola na temu „Zaštita djece u digitalnom okruženju“. Edukacije su održane 26.4.2024. godine u osnovnim školama „Vladimir Nazor“ i „Miroslav Krleža“ u Zenici. Edukacije je održao mr.sci. Vahidin Đaltur, stručnjak iz oblasti cyber sigurnosti i stalni sudski vještak za digitalnu forenziku. Ciljevi ovih […]