Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Posjeta predstavnika Caritasa Švicarske

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona  i Pedagoški zavod Zenica u okviru svog djelokruga rada i aktivnosti, između ostalog, posebnu pažnju poklanjaju  ostvarivanju što uspješnije saradnje sa domaćim i stranim vladinim i nevladinim organizacijama. Slijedom jedne takve uspješne, dugogodišnje saradnje, u prostorijama Pedagoškog zavoda Zenica, dana 12. 06. 2024. godine upriličen je sastanak sa  predstavnicom Caritasa Švicarske, projekt menadžericom, Elmom Ćurulija. Ova radna posjeta je protekla u ugodnom ambijentu, sumirani su rezultati dosadašnje uspješne saradnje, razgovarano je o budućim koracima ka osiguravanju uvjeta za kvalitetan odgoj i obrazovanje za svu djecu na području našeg kantona. Također, ovom prilikom je direktorici  Pedagoškog zavoda, Aidi Salkić, od strane Caritasa Švicarske, uručena vrijedna donacija u vidu laptopa, projekcionog platna i multimedijalnog projektora. Direktorica Pedagoškog zavoda Zenica, Aida Salkić i koordinatorica projektnih aktivnosti Advija Huseinspahić, stručna savjetnica za oblast obrazovanja, zahvalile su se  predstavnici Caritasa Švicarske, prije svega na posjeti, a potom i na doniranoj opremi za našu instituciju.

Trenutno, Caritas Švicarske u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Centrom  za podršku Roma „Romalen“ Kakanj implementira projekat pod nazivom „Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti“. Projektnim aktivnostima su, između ostalog, obuhvaćene osnovne i srednje škole s područja Općine Kakanj. Jedan od ciljeva ovog projekta  jeste podizanje nivoa stručnih kompetencija nastavnika i stručnih saradnika kada je u pitanju rad s učenicima pripadnicima romske populacije i učenicima pripadnicima ostalih marginaliziranih skupina stanovništva, kao i ostvarivanje što produktivnijeg sektorskog pristupa i uključivanje svih relevantnih subjekata koji mogu, u okviru svog djelokruga rada, doprinijeti ostvarivanju navedenog cilja. Stručni savjetnici za oblast obrazovanja iz Pedagoškog zavoda Zenica su preuzeli ulogu realizatora obuka u sklopu pomenutog projekta i pomenuta donacija u vidu tehničke podrške za realizaciju obuka će svakako doprinijeti njihovoj kvalitetnijoj i  efikasnijoj provedbi.

Podijelite sa prijateljima
Kategorije
Arhive
O zavodu
Korisni linkovi