Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Plan takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona

Takmičenja su jedan od načina motiviranja učenika i razvijanja njihovog interesa za određene nastavne sadržaje i kao takva su sredstvo za samousmjereno učenje koje učenika čini odgovornijim u planiranju i postizanju vlastitih ciljeva. U okviru svojih redovnih programskih aktivnosti Pedagoški zavod Zenica kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2023/2024. godini planira realizaciju takmičenja za učenike osnovnih i srednjih škola.

Kada su u pitanju takmičenja za učenike osnovnih škola, ista će biti realizirana iz nastavnih predmeta matematika, fizika i engleski jezik na općinskom/gradskom nivou i kantonalnom nivou. Pored navedena tri nastavna predmeta koja će biti obuhvaćena općinskim/kantonalnim takmičenjima, bit će organizirano i kantonalno takmičenje iz informatike za učenike osnovnih škola. Kantonalna takmičenja učenika srednjih škola će se realizirati iz matematike, fizike, informatike i njemačkog jezika.

Plan takmičenja učenika osnovnih škola i plan takmičenja učenika srednjih škola su dostavljeni svim osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona sa naznačenim smjernicama i propozicijama, a isti su usklađeni sa Instrukcijom kojom su regulirana sva bitna pitanja organiziranja i provođenja školskih, općinskih/gradskih i kantonalnih takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona.

Planovi takmičenja su dostupni i putem sljedećih linkova:

Svim učenicima i njihovim nastavnicima želimo puno sreće i uspjeha na predstojećim takmičenjima. Neka nam zajednička postignuća na predstojećim takmičenjima u školskoj 2023/2024. godini budu inspiracija za postavljanje novih ciljeva i osnova za nova i još bolja postignuća.

Podijelite sa prijateljima
Kategorije
Arhive
O zavodu
Korisni linkovi