Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Plan takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona

Takmičenja su jedan od načina motiviranja učenika i razvijanja njihovog interesa za određene nastavne sadržaje i kao takva su sredstvo za samousmjereno učenje koje učenika čini odgovornijim u planiranju i postizanju vlastitih ciljeva. U okviru svojih redovnih programskih aktivnosti Pedagoški zavod Zenica kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog […]