Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Opservacijska studija provedena primjenom instrumenta TEACH Primary u učionicama

Krajem 2023. godine, ured Svjetske banke u Sarajevu je finalizirao izvještaj “Nastavne prakse u pet kantona u Bosni i Hercegovini, rezultati opservacijske studije provedene primjenom instrumenta TEACH Primary u učionicama”, u čijoj izradi su značajno doprinijeli Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona i Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona.

Preduvjet za realizaciju opservacijske studije primjenom instrumenta TEACH Primary u učionicama je uspješno realizirana aktivnost snimanja časova u osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona u mjesecu aprilu 2022. godine. Navedeni video zapisi su poslužili služiti kao edukativni materijali za obuku posmatrača o primjeni TEACH Primary instrumenta u učionicama koja je realizirana u periodu od maja 2022. do augusta 2022. godine. Časovi su snimljeni u sljedećim osnovnim školama: JU OŠ ”Enver Čolaković” Breza; JU OŠ ”Olovo ”Olovo; JU OŠ ”Vareš Majdan” Vareš; JU OŠ ”Safvet-beg bašagić” Visoko; JU OŠ ”Mula Mustafa Bašeskija” Kakanj; JU OŠ ”Skender Kulenović” Zenica; JU Prva osnovna škola Zavidovići; JU OŠ ”Maglaj” Maglaj; JU OŠ ‘’21.mart” Doboj Jug i JU OŠ ”Kulin ban” Tešanj.

Kao dio treće faze funkcionalnog pregleda obrazovnog sektora, izvještaj predstavlja rezultate studije opservacija u učionicama koje su provedene korištenjem alata TEACH, koji je razvila Svjetska banka. Opservacije su sprovedene unutar sljedećih kantona/županija: Unsko-sanski kanton, Tuzlanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Zapadnohercegovački kanton i Kanton Sarajevo (vidjeti: link).

Kada je u pitanju Zeničko-dobojski kanton provedeno je ukupno 85 opservacija nastavnih sati u 17 osnovnih škola na području Zeničko-dobojskog kantona: JU OŠ “Ahmed Muradbegović” Donji Kakanj, Kakanj; JU OŠ “Omer Mušić” Brežani, Kakanj; JU OŠ “15. april” Doboj, Kakanj; JU OŠ “Novi Šeher” Novi Šeher, Maglaj; JU OŠ “Hasan Kikić” Solun, Olovo; JU OŠ “Abdulvehab Ilhamija” Kalošević, Tešanj; JU OŠ “Huso Hodžić” Tešanj; JU OŠ “Gazi Ferhad-beg” Jablanica, Tešanj; JU OŠ “Vareš” Vareš; JU OŠ “Vareš Majdan” Vareš Majdan, Vareš; JU Prva osnovna škola Zavidovići; JU OŠ “Ćamil Sijarić” Nemila, Zenica; JU OŠ “Ahmed Muradbegović” Stranjani, Zenica; JU OŠ “Edhem Mulabdić” Zenica; JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Zenica; JU OŠ “Hasan Kikić” Tetovo, Zenica i JU OŠ “Meša Selimović” Zenica. Za potrebe realizacije ove aktivnosti angažirana je konsultantska kuća proMENTE socijalna istraživanja iz Sarajeva.

Ovaj TEACH program je inovativan program podrške obrazovnom sektoru u BiH i rezultiralo je najvećom takvom studijom opservacija u učionici do danas. Izvještaj pruža detaljne dokaze o nastavnim praksama u svim razredima osnovnih škola i dobru osnovu za daljnju podršku profesionalnom razvoju učitelja. Izvještaj je sačinjen u okviru tehničke pomoći “Podrška reformi upravljanja javnim sektorom u Bosni i Hercegovini” uz financijsku podršku Europske unije.

Izvještaj se može preuzeti putem sljedećih linkova:

Podijelite sa prijateljima
Kategorije
Arhive
O zavodu
Korisni linkovi