Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Edukacija na temu “Zaštita djece u digitalnom okruženju”

U periodu od 13. do 15. decembra 2023. godine, Pedagoški zavod Zenica je u saradnji sa UNDP-om, realizirao edukaciju na temu „Zaštita djece u digitalnom okruženju“. Edukacije su održane na tri lokacije u Zenici, Tešnju i Visokom, a prisustvovali su im učenici deset osnovnih i srednjih škola. Pored njih, edukaciji su prisustvovali nastavnici, pedagozi i direktori škola, a imali su priliku slušati stručnjaka iz oblasti cyber sigurnosti i stalnog sudskog vještaka za digitalnu forenziku, mr.sci. Vahidina Đaltura.

Ciljevi ovih edukacija bili su upoznavanje sa opasnostima i rizicima u digitalnom okruženju, kao i sa načinima zaštite.

Edukacija je bila vrlo korisna, posebno jer učenici uglavnom koriste digitalnu tehnologiju za komunikaciju s drugima, nesvjesni rizika koje ona nosi sa sobom. U narednom periodu, učenici će uz podršku razrednika i pedagoga, imati zadatak da prenesu svoja saznanja i utiske sa ove edukacije ostalim učenicima, tokom časova odjeljenske zajednice.

Podijelite sa prijateljima
Kategorije
Arhive
O zavodu
Korisni linkovi