Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Praktični priručnik za nastavu u srednjim školama – Poslovni plan

U aprilu i maju 2023. godine održana je obuka za nastavnike/profesore ekonomske grupe predmeta na temu „Inoviranje nastavnih sadržaja iz predmeta Poduzetništvo“, u okviru  projekta „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ (EGG2) kojeg finansira Vlada Kraljevine Norveške, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) sa kojim je Pedagoški zavod Zenica uspostavio saradnju. (link: https://pedzavodzenica.ba/obuke-nastavnika-iz-oblasti-preduzetnistva/)

Obuka je poslužila i za detektovanje potreba nastavnika kada su u pitanju materijali za izvođenje nastave, te se pristupilo izradi Praktičnog priručnika za nastavu u srednjim školama – Poslovni plan koji se nalazi i na Edukativnoj platformi Pedagoškog zavoda Zenica u dijelu Biblioteka.

Poslovni plan predstavlja dokument u okviru kojeg je izvršena analiza svih bitnih segmenata potrebnih za realizaciju jedne poduzetničke ideje. Nastavnici koji su prisustvovali navedenoj obuci izrazili su pozitivan stav u vezi Priručnika jer će im kako kažu: „Pomoći za bolju i kvalitetniju realizaciju časa te omogućiti učenicima bolje razumijevanje gradiva. Priručnik nudi konkretnu pomoć za realizaciju nastave i sl.“  

Sve veći broj srednjih škola na području Bosne i Hercegovine uvodi segment poduzetništva u nastavni proces s ciljem da se kod učenika/ca razvije poduzetnička kompetencija kao jedna od ključnih kompetencija prepoznatih Evropskim referentnim okvirom. Nesumnjivo su u pitanju velike i dugoročne koristi od ovih poduzetničkih znanja i kompetencija, kako za učenike/ce tako i za društvo u cjelini.

Publikacija je izrađena u saradnji sa Pedagoškim zavodom Zenica, u okviru projekta “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta” (EGG2),  kojeg podržava i finansira Vlada Kraljevine Norveške, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini. Autor sadržaja navedenih u priručniku je Armin Avdić, magistar ekonomskih nauka iz oblasti poslovne ekonomije.

Podijelite sa prijateljima
Kategorije
Arhive
O zavodu
Korisni linkovi