Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Akcioni plan Garancije za mlade u FBiH

Garancija za mlade je provjerena, inkluzivna i ambiciozna šema aktivacije koju države članice Europske unije koriste od 2013. godine kako bi omogućile nesmetan prijelaz mladih iz škole na posao, poduprle njihovu integraciju na tržište rada i osigurale da nijedna mlada osoba ne bude izostavljena. U periodu od 30.10.2023. godine do 31.10.2023. godine, realizirana je prva radionica za članove Ekspertne radne grupe koja će raditi na izradi Akcionog plana Garancije za mlade za Federaciju Bosne i Hercegovine, čija je finalizacija predviđena za 2027.godinu. Ekspertsku grupu sačinjavaju predstavnici Zeničko-dobojskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, predstavnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, privrednih komora, kantonalnih ministarstava za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, predstavnici ministarstava za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, predstavnici pedagoških zavoda i Zavoda za školstvo, Udruženje poslodavaca FBiH, zavodi za zapošljavanje iz grada Visoko i općine Čitluk, Udruženje mladih FBiH, predstavnici ILO – Međunarodne organizacije rada itd. U okviru ove aktivnosti predviđeno je pilotiranje Akcionog plana na području općine Čitluk i grada Visoko u 2026. godini. Radionicu je realizirala međunarodna ekspertica Irma Lutovac uz podršku tima ILO i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Član Ekspertne radne grupe ispred Pedagoškog zavoda Zenica je Fehim Terzić, stručni savjetnik za oblast obrazovanja.

Podijelite sa prijateljima
Kategorije
Arhive
O zavodu
Korisni linkovi