Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Obuka školskih timova za podršku pilotiranju predmetnih kurikuluma

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoški zavod Zenica, kao upravna organizacija u sastavu ovog ministarstva, u saradnji sa Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi – Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, implementirali su u proteklom periodu Projekat ”Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu”. Ovaj projekat uključivao je podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini resornom Ministarstvu u pogledu unapređenja kvaliteta i inkluzivnosti obrazovanja kroz razvoj predmetnih kurikuluma za osnovno i srednje opće obrazovanje (gimnazije) zasnovanih na ishodima učenja, u skladu sa dokumentom Zajednička jezgra nastavnih planova i programa definirana na ishodima učenja u Bosni i Hercegovini, koji je 2018. godine donesen od strane Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Bosni i Hercegovini. U okviru navedenog projekta urađena su 53 predmetna kurikuluma za redovne osnovne škole i gimnazije bazirana na ishodima učenja o čemu je upoznata šira, naučna i stručna javnost. Pristup dokumentima predmetnih kurikuluma za redovne osnovne škole i gimnazije, koji su nastali kao rezultat aktivnosti u okviru Projekta ”Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu” moguć je putem Edukativne platforme Pedagoškog zavoda Zenica http://pedzavodzenica.ba koja je kreirana kao svojevrsna digitalna podrška reformskim procesima u oblasti obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu s posebnim fokusom na segment stručnog usavršavanja obrazovnih profesionalaca.
U školskoj 2022/2023. godini odvijala se posljednja projektna aktivnost, u okviru ranije pomenutog projekta, tj. pilotiranje –predmetnih kurikuluma po sukcesivnom modelu (u 1. i 6. razredu osnovne škole, te u 1. i 3. razredu gimnazije). U ovoj projektnoj aktivnosti je učestvovalo 35 škola (29 redovnih osnovnih škola, 5 gimanzija i 1 mješovita srednja škola koja u svom sastavu ima odjeljenje gimnazije). U školskoj 2023/2024. godini, nastavilo se sa sukcesivnom primjenom nastavnih planova i programa (predmetnih kurikuluma) kroz eksperimentalnu primjenu istih u 54 redovne osnovne škole, 8 gimnazija i 2 mješovite srednje škole koje u svom sastavu imaju gimnaziju (u 1. i 6. razredu osnovne škole i 1. i 3. razredu gimnazije), te nastavak eksperimentalne primjene, tj. pilotiranje u osnovnim školama i gimnazijama/ mješovitim srednjim školama koje u svom sastavu imaju gimnaziju, a koje su bile uključene u fazu pilotiranja u školskoj 2022/2023. godini (odabrana odjeljenja 2. i 7. razreda osnovne škole, odnosno 2. i 4. razreda gimnazije). Pedagoški zavod Zenica uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, 22. i 23.11.2023. godine, realizira dvodnevnu obuku školskih timova za podršku pilotiranju – eksperimentalnoj primjeni predmetnih kurikuluma. Obukom je obuhvaćeno 200 obrazovnih profesionalaca iz 65 redovnih osnovnih škola, gimnazija i mješovitih srednjih škola u kojima se primjenjuju predmetni kurikulumi bazirani na ishodima učenja. To je jedna u nizu planiranih obuka koje imaju za cilj podršku kontinuiranom stručnom usavršavanju nastavnika, stručnih saradnika i menadžmenta škola. Po okončanju ove obuke, u mjesecu januaru 2024. godine, planirane su replikacione obuke u navedenim školama što je jedan od modela internog stručnog usavršavanja koji promovira timski rad, mentorsku podršku, profesionalne zajednice učenja, integrisano i projektno planiranje bazirano na ishodima učenja.
Obuci je ispred Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini prisustvovao Ivo Lupis – direktor Odjela za ljudsku dimenziju, Mirza Mušija – ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Selvedin Šatorović – predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.
Obuku za učesnike realiziraju prof. dr. Boris Jokić – direktor Instituta za društvena istraživanja iz Zagreba, prof. dr. Jasna Kovačević sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Alica Arnaut i prof. dr. Amer Ćaro sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, koji su zajedno sa Stručnim timom Pedagoškog zavoda Zenica uzeli učešće u različitim fazama projekta „Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu“ koji se implementirao u periodu od 2020. do 2022. godine u Zeničko-dobojskom kantonu.
Više informacija o ovom događaju možete saznati putem linkova:
https://www.zenicablog.com/pocela-dvodnevna-obuka-skolskih-timova-za-podrsku-upravljanju-pilotiranju-planova-i-programa-u-zdk/

Podijelite sa prijateljima
Kategorije
Arhive
O zavodu
Korisni linkovi