Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Edukacija nastavnika i stručnih saradnika u okviru projekta “Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti”

Caritas Švicarske u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Pedagoškim zavodom Zenica  i Centrom  za podršku Roma Romalen Kakanj, nastavlja s implementacijom projekta Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti. Projektnim aktivnostima su, između ostalog, obuhvaćene osnovne i srednje škole sa područja Općine Kakanj i u fokusu projekta, kada je u pitanju segment obrazovanja, jeste podizanje nivoa svijesti o potrebi redovnog pohađanja  nastave i značaja obrazovanja za svu djecu, prvenstveno  za djecu pripadnike romske populacije i drugih ugroženih grupa stanovništva koje živi na području Bosne i Hercegovine. U cilju podizanja nivoa stručnih kompetencija nastavnika u okviru projektnih aktivnosti održana je, druga po redu, edukacija nastavnika  i stručnih  saradnika iz osnovnih i srednjih škola  s područja Općine Kakanj.

U junu mjesecu ove godine, realizirana je prva edukacija nominiranih nastavnika i stručnih saradnika, a dana 21.11.2023. godine, u prostorijama Kluba prijatelja Fondacije „Muharem Berbić“ Kakanj,  održana je druga edukacija nastavnika i stručnih saradnika, koja je obuhvatila tri teme i to:

  • Međusektorski pristup socijalne uključenosti mladih u kontekstu važećih propisa
  • Identifikacija uzroka rizičnih ponašanja mladih (porodično okruženje, osobine djeteta, utjecaj vršnjaka, utjecaj medija i sl.)
  • Programi prevencije u okviru integralnog pristupa ka socijalnoj uključenosti mladih

Nastavak  edukacije u sklopu Projekta omogućio je razmjenu iskustava, te je ukazano još jednom na značaj postojanja i unapređenja međusektorske saradnje, posebno kada su u pitanju marginalizirane skupine društva. Pored predstavnika osnovnih i srednjih škola, edukaciji su prisustvovali i predstavnici  Službe za društvene djelatnosti Općine Kakanj, Centra za socijalni rad Kakanj, predstavnik Policijske stanice Kakanj, predstavnici Centra za podršku Roma „Romalen“ Kakanj, te predstavnici Caritasa Švicarske. Učesnici seminara su naglasili da je na području Općine Kakanj saradnja između škola i navedenih subjekata na zavidnom nivou, a što se svakako pozitivno odražava na naše  škole i lokalne zajednice u kojima škole egzistiraju.

Edukacija je protekla u duhu razmjene iskustava, ideja i primjera dobre prakse iz  škola, te ostalih institucija čiji su predstavnici uzeli učešće i koja su veoma važna i dragocjena kada je u pitanju prevazilaženje poteškoća i prepreka u osiguravanju kvalitetnog odgoja i obrazovanja za svako dijete. Realizatori seminara bili su stručni savjetnici za oblast obrazovanja iz Pedagoškog zavoda Zenica: Selvedin Delić, Advija Huseinspahić i Mirsada Čajlaković.

Podijelite sa prijateljima
Kategorije
Arhive
O zavodu
Korisni linkovi