Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Edukacija nastavnika i stručnih saradnika u okviru projekta “Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti”

Caritas Švicarske u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Pedagoškim zavodom Zenica  i Centrom  za podršku Roma Romalen Kakanj, nastavlja s implementacijom projekta Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti. Projektnim aktivnostima su, između ostalog, obuhvaćene osnovne i srednje škole sa područja Općine Kakanj i u fokusu projekta, kada je u pitanju […]