Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Plan i program obuka za nastavnike, stručne saradnike, saradnike i direktore

Pedagoški zavod Zenica je u proteklom periodu, na osnovu iskazanih potreba stručnih organa odgojno-obrazovnih ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona, izradio Plan i program obuka za nastavnike, stručne saradnike, saradnike i direktore odgojno-obrazovnih ustanova. Polazna osnova za izradu navedenog dokumenta su odredbe Pravilnika o polaganju stručnog ispita i kontinuiranom stručnom usavršavanju nastavnika, stručnih saradnika i saradnika osnovnih i srednjih škola i odgajatelja u domovima učenika (”Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 3/20). Plan i program obuka za nastavnike, stručne saradnike, saradnike i direktore odgojno-obrazovnih ustanova namijenjen je odgojno-obrazovnim ustanovama tokom izrade Godišnjeg programa rada škole u segmentu koji se odnosi planiranje individualnog i kolektivnog stručnog usavršavanja u toku školske godine. Plan i program obuka za nastavnike, stručne saradnike, saradnike i direktore odgojno-obrazovnih ustanova dostupan je u dijelu edukativne platforme pod nazivom EDUKACIJA, a isti je moguće preuzeti i putem ovog linka.

Podijelite sa prijateljima
Kategorije
Arhive
O zavodu
Korisni linkovi