Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Sastanak za informisanje i konsultacija: Torinski proces 2022-2024.

Bosna i Hercegovina aktivno učestvuje u Torinskom procesu – ocjeni srednjeg stručnog obrazovanja i osposobljavanja koja se provodi svake druge godine zajedno s Evropskom fondacijom za osposobljavanje (ETF) i njenim partnerskim državama. Ovaj ciklus Torinskog procesa posebno je usmjeren na praćenje učinkovitosti VET-a u osiguranju mogućnosti za cjeloživotno učenje (1. razina Torinskog procesa), te analizu politika i praksi koje mogu imati uticaja na učinkovitost (2. razina Torinskog procesa).

Dana 22.06.2023. godine u Sarajevu je održan nacionalni sastanak Torinskog procesa za informisanje i konsultacije na kojem su predstavljeni i razmatrani rezultati praćenja za Bosnu i Hercegovinu, te zajedno s domaćim i međunarodnim učesnicima pokrenuta analiza za cjeloživotno učenje u okviru Torinskog procesa u našoj državi. Učesnici sastanka bili su predstavnici pedagoških zavoda, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kantonalnih ministarstava obrazovanja, Federalnog zavoda za zapošljavanje, privrednih komora, Zavoda za statistiku i dr.

Usaglašene su tri ključne teme na kojima će se bazirati dalja analiza u okviru Torinskog procesa, a to su:

1. Učenje temeljeno na radu u formalnom obrazovanju,

2. Učenje temeljeno na radu i obrazovanje odraslih i

3. Garancija za mlade.

Podijelite sa prijateljima
Kategorije
Arhive
O zavodu
Korisni linkovi