Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Srednje stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) i Švicarska agencija za razvoj i saradnju
(SDC) realizirali su projekat “Stručno obrazovanje u BiH” na području Zeničko-dobojskog
kantona, na osnovu Memoranduma o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku,
kulturu i sport i GIZ-a. U okviru projekta “Stručno obrazovanje u BiH”, dio “Razvoj
kapaciteta Pedagoškog zavoda Zenica uz dvije odabrane mjere za dalje unapređenje rada uz
podršku GiZ-a” je Mjera 1. Razvoj novih modularnih nastavnih planova i programa i Mjera 2. Izrada Kataloga obuka za uposlenike u oblasti obrazovanja Pedagoški zavod je realizirajući
aktivnosti iz Mjere 1. uradio novu metodologiju za razvoj NPP-a u srednjem stručnom
obrazovanju i obuci, te će na osnovu iste biti urađena dva nastavna plana i programa za
zanimanja Tehničar za obradu drveta i Stolar. U okviru Mjere 2. urađen je Katalog obuka sa
obukama za obrazovane profesionalce na području Zeničko-dobojskog kantona. Također,
urađena je i edukativna platforma Pedagoškog zavoda Zenica kao digitalna alatka za podršku
procesima unapređenja oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i obuke.


U Sarajevu je održana završna konferencija posvećena projektnim aktivnostima pod nazivom
”Srednje stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini – najbolje prakse i budući prioriteti” na
kojoj se predstavio i Pedagoški zavod Zenica kao partnerska organizacija GIZ-a u navedenom
projektu.


Konferenciji su prisustvovali Aida Salkić, direktorica Pedagoškog zavoda Zenica, te stručni
savjetnici za oblast obrazovanja Almir Sivro, Fehim Terzić i Amila Herceg Hodžić.
Više informacija o navedenoj konferenciji možete pogledati u prilogu (agendi konferencije).

Podijelite sa prijateljima
Kategorije
Arhive
O zavodu
Korisni linkovi