Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Implementacija predmetnih kurikuluma u Zeničko-dobojskom kantonu

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoškizavod Zenica su 2020. godine u saradnji sa Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi –Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini otpočeli sa implementiranjem Projekta ”Kvalitetnoobrazovanje kroz kurikularnu reformu”. Ovaj projekat uključuje podršku Misije OSCE-a uBosni i Hercegovini resornom Ministarstvu i Pedagoškom zavodu Zenica u […]

Srednje stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) i Švicarska agencija za razvoj i saradnju(SDC) realizirali su projekat “Stručno obrazovanje u BiH” na području Zeničko-dobojskogkantona, na osnovu Memoranduma o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku,kulturu i sport i GIZ-a. U okviru projekta “Stručno obrazovanje u BiH”, dio “Razvojkapaciteta Pedagoškog zavoda Zenica uz dvije odabrane mjere za dalje […]