Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Projekat „Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti“

Caritas Švicarske u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Centrom  za podršku Roma „Romalen“ Kakanj implementira projekat pod nazivom „Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti“. Projektnim aktivnostima su, između ostalog, obuhvaćene osnovne i srednje škole sa područja općine Kakanj. U fokusu navedenog projekta, kada je u pitanju segment obrazovanja, jeste podizanje nivoa svijesti o potrebi redovnog pohađanja nastave i značaja obrazovanja za svu djecu, prvenstveno  za djecu pripadnike romske populacije i drugih ugroženih grupa stanovništva koje živi na području Bosne i Hercegovine.

U cilju podizanja nivoa stručnih kompetencija nastavnika i stručnih saradnika, kada je u pitanju rad s učenicima pripadnicima romske populacije i drugim ugroženim grupama, Pedagoški zavod Zenica je u sklopu projektnih aktivnosti  realizirao  edukaciju  za nastavnike i stručne saradnike iz osnovnih i srednjih škola  sa područja Općine Kakanj. Prva edukacija nastavnika i stručnih saradnika u sklopu Projekta „Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti“ održana je 05.06.2023. godine u prostorijama JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj.

Prva edukacija  obuhvatila je tri teme: Djeca i mladi u socijalnom kontekstu, Interkulturalizam u školskom okruženju,  Stereotipi i predrasude.

Kako bi se ostvario opći cilj Projekta, a to je poboljšavanje uvjeta za život pripadnika romske populacije i drugih ugroženih grupa stanovništva, Projekat podrazumijeva  sektorski pristup i uključivanje svih relevantnih subjekata koji mogu u okviru svog djelokruga rada doprinijeti ostvarivanju navedenog cilja.  U cilju razmjene iskustava i što kvalitetnijeg  odgovora na izazove s kojima se naše društvo i obrazovni sistem svakodnevno suočavaju kada su u pitanju  marginalizirane skupine društva,  edukaciji su prisustvovali i predstavnici  Službe za društvene djelatnosti Općine Kakanj, Centra za socijalni rad Kakanj, predstavnik Policijske stanice Kakanj, te  predstavnik JU Služba za zapošljavanje ZDK – Biro Kakanj.

Realizatori seminara bili su stručni savjetnici za oblast obrazovanja iz Pedagoškog zavoda Zenica: Selvedin Delić, Advija Huseinspahić i Mirsada Čajlaković.

Podijelite sa prijateljima
Kategorije
Arhive
O zavodu
Korisni linkovi