Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Analiza stanja IT obrazovanja u osnovnim školama

Analiza stanja IT obrazovanja u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini je provedena u okviru projekta “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta”, kojeg finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Sarajevu, a provodi UNDPBiH. Analiza je pokazala da je prisutna neravnomjerna integracija IT obrazovanja u administrativnim jedinicama u Bosni i Hercegovini, nepostojanje kontinuiranog, efikasnog monitoringa obrazovnog procesa, neadekvatna obuka nastavnika, nepotpuni resursi koje treba nadograditi (hardver, softver, mreže), kao i nedovoljno razvijena digitalna kultura. Pored ključnih nalaza istraživanja koje je u prethodnom periodu provedeno, prisutnima su prezentirane i preporuke koje su proizašle iz istraživanja, a u kojima je, između ostalog, istaknuto da IT obrazovanje u osnovnim školama ne samo da podučava učenike tehničkim vještinama, već im pomaže da razviju vještine kao što su rješavanje problema, kritičko razmišljanje i međusobna saradnja.

Preporuke i zaključci sa navedenog sastanka koji je održan 30. marta 2023. godine u Sarajevu, prezentirani su predstavnicima nadležnih državnih, entitetskih i kantonalnih obrazovnih institucija, predstavnicima pedagoških zavoda, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, predstavnicima UNICEF-a, UNESCO-a, kao i predstavnicima insdustrije i udruženja nastavnika informatike.

Navedeni sastanak je bio prilika da se prezentiraju rezultati Pedagoškog zavoda Zenica i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona kada je u pitanju projekat “Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu” u okviru kojeg su urađena 53 predmetna kurikuluma za redovne osnovne škole i gimnazije na području Zeničko-dobojskog kantona koji su zasnovani na ishodima učenja i koji promiču elemente do kojih se došlo u analizi stanja IT obrazovanja u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini od strane UNDPBiH.

Ispred Pedagoškog zavoda Zenica sastanku je prisustvovala Aida Salkić, direktorica Pedagoškog zavoda Zenica, Aldijana Nuhanović i Amila Herceg Hodžić, stručne savjetnice za oblast obrazovanja u Pedagoškom zavodu Zenica.

Podijelite sa prijateljima
Kategorije
Arhive
O zavodu
Korisni linkovi