Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Razvoj novih modularnih nastavnih planova i programa

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) i Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) realiziraju projekat “Stručno obrazovanje u BiH” na području Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu Memoranduma o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i GIZ-a. Partenrska škola GIZ-a u ovom projektu iz Zeničko-dobojskog kantona je Mješovita srednja škola Tešanj. U okviru projekta “Stručno obrazovanje u BiH”, dio “Razvoj kapaciteta Pedagoškog zavoda Zenica uz dvije odabrane mjere za dalje unapređenje rada uz podršku GiZ-a” je i Mjera 1. Razvoj novih modularnih nastavnih planova i programa. Pedagoški zavod je realizirajući aktivnosti iz Mjere 1. uradio novu metodologiju za razvoj NPP-a u srednjem stručnom obrazovanju i obuci, te je u saradnji  sa predstavnicima Mješovite srednje škole Tešanj dogovoreno da prva dva pilot zanimanja koja će se uraditi po novoj metodologiji budu Tehničar za obradu drveta i Stolar.

Formirane su radne grupe za izradu NPP-a za navedena dva zanimanja, a sačinjavaju ih nastavnici iz Mješovite srednje škole Tešanj, stručni savjetnici za oblast obrazovanja iz Pedagoškog zavda Zenica i predstavnici lokalne privrede iz drvno-preraživačke struke. Za potrebe realizacije navedenih aktivnosti formiran je Stručni tim, utvrđen plan koordinacije i rokovnik aktivnosti. Dana 04.04.2023. godine realiziran je online sastanak sa menadžmentom škole, glavnim projektnim koordinatorima i voditeljicom Stručnog tima i date su upute za dalje aktivnosti na izradi NPP-a za navedena dva zanimanja shodno utvrđenom rokovniku aktivnosti, a što uključuje plan koordinacije na nivou škole, upoznavanje sa novom metodologijom za razvoj NPP-a u srednjem stručnom obrazovnaju i obuci, pristup bazama materijala za izradu NPP-a itd.

Ispred JU Mješovita srednja škola Tešanj, sastanku je prisustvovala Jasminka Mujkanović, direktorica škole, te Mujo Zeničanin i Adnan Alić, pomoćnici direktorice škole. Ispred Pedagoškog zavoda Zenica sastanku je prisustvovala Aida Salkić, direktorica Pedagoškog zavoda Zenica – Voditeljica Stručnog tima, te Fehim Terzić, stručni savjetnik za oblast obrazovanja u Pedagoškom zavodu Zenica – glavni koordinator za razvoj nastavnih programa općeobrazovnih nastavnih predmeta.

Podijelite sa prijateljima
Kategorije
Arhive
O zavodu
Korisni linkovi