Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Seminar za realizatore Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu

Pedagoški zavod Zenica u okviru svojih redovnih programskih aktivnosti za 2024. godinu planira i realizira različite oblike stručnog usavršavanja obrazovnih profesionalaca iz oblasti predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. U mjesecu martu 2024. godine planirana je realizacija seminara za realizatore Programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu. Seminari će se realizirati na dvije lokacije kako slijedi:

  1. JU “Prva osnovna škola” Maglaj, 09.03.2024. godine – za realizatore sa područja općina Žepče, Maglaj, Doboj Jug, Tešanj, Usora i grada Zavidovići;
  2. JU OŠ “Vladimir Nazor” Zenica, 10.03.2024. godine – za realizatore sa područja općina Kakanj, Breza, Olovo, Vareš i gradova Zenica i Visoko.

Seminar će realizirati stručni savjetnici za oblast obrazovanja iz Pedagoškog zavoda Zenica i treneri iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, uz tehničku podršku škola domaćina i finansijsku podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona. Poziv za seminar se može preuzeti putem sljedećeg linka.

Podijelite sa prijateljima
Kategorije
Arhive
O zavodu
Korisni linkovi