Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Nacionalni sastanak u okviru Torinskog procesa praćenja politika za cjeloživotno učenje u Bosni i Hercegovini

U Sarajevu je 05.03.2024. godine održan Nacionalni sastanak za informisanje i konsultacije u okviru Torinskog procesa praćenja politika za cjeloživotno učenje u Bosni i Hercegovini. Navedenom sastanku je prisustvovala Aida Salkić, direktorica Pedagoškog zavoda Zenica. Na navedenom sastanku se razgovaralo o cjeloživotnom učenju, te učenju uz rad za mlade i odrasle, a u okviru obaveza […]

XXVII Kantonalno takmičenje učenika srednjih škola iz Fizike

U skladu sa Planom organizacije takmičenja za školsku 2023/2024. godinu, dana 04.03.2024. godine, u JU Mješovita srednja škola Zenica održano je XXVII Kantonalno takmičenje učenika srednjih škola iz nastavnog predmeta Fizika. Takmičenje je obuhvatilo tri oblasti:A. Mehanika i toplota,B. Elektromagnetizam i oscilacije,C. Optika, teorija relativiteta i atomska fizika.Što se tiče rezultata takmičenja, u oblasti A. […]