Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Razvoj novih modularnih nastavnih planova i programa

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) i Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) realiziraju projekat “Stručno obrazovanje u BiH” na području Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu Memoranduma o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i GIZ-a. Partenrska škola GIZ-a u ovom projektu iz Zeničko-dobojskog kantona je Mješovita srednja škola Tešanj. U okviru […]

Analiza stanja IT obrazovanja u osnovnim školama

Analiza stanja IT obrazovanja u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini je provedena u okviru projekta “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta”, kojeg finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Sarajevu, a provodi UNDPBiH. Analiza je pokazala da je prisutna neravnomjerna integracija IT obrazovanja u administrativnim jedinicama u Bosni i Hercegovini, nepostojanje kontinuiranog, efikasnog monitoringa obrazovnog procesa, […]

Primjena Teach alata za opservaciju u učionicama

Pedagoški zavoda Zenica i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona su u protekle dvije godine učestvovali u realizaciji projektnih aktivnosti u saradnji sa Svjetskom bankom – Ured za Bosnu i Hercegovinu i konsultantskom kućom proMENTE socijalna istraživanja iz Sarajeva. Radi se projektu tehničke pomoći pod nazivom “Podrška reformi javnog sektora u Bosni […]