Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Održan 9. Sajam srednjih škola i fakulteta

Dana 19.04.2024. godine, u periodu od 9:00 do 14:00 sati, u Sportsko-rekreativnom centru Tešanj održan je 9. Sajam srednjih škola i fakulteta čiji je organizator Općina Tešanj. Nakon osam uspješnih sajmova realizovanih prethodnih godina, i ove godine, namjera organizatora je bila da učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, olakša izbor srednje škole i fakulteta.Učešće […]

Održano XXVII Kantonalno takmičenje iz fizike za učenike osnovnih škola

Dana 17.04.2024. godine održano je XXVII Kantonalno takmičenje iz fizike za učenike osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Takmičenje je održano u JU OŠ “Meša Selimović” u Zenici. Na takmičenju je učestvovalo 56 učenika iz 34 osnovne škole sa područja našeg kantona. Svim prusutnim učesnicima takmičenja obratili su se Enver Halilović direktor JU OŠ “Meša […]

Održano XXVII Kantonalno takmičenje iz matematike za učenike osnovnih škola

Dana 13.04.2024. godine održano je XXVII Kantonalno takmičenje iz matematike za učenike osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Takmičenje je održano u JU OŠ “Mak Dizdar” u Zenici. Na takmičenju je učestvovalo 114 učenika iz 45 osnovnih škola sa područja našeg kantona.Svim prusutnim učesnicima takmičenja obratile su se Amela Numanović direktorica JU OŠ “Mak Dizdar” […]

Obilježen Svjetski dan Roma

Caritas Švicarske u Bosni i Hercegovini, u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Pedagoškim zavodom Zenica  i Centrom  za podršku Roma Romalen Kakanj, implementira projekat Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti.  U okviru  projektnih aktivnosti, dana 08.04.2024. godine,  u prostorijama Kulturno-sportskog centra u Kaknju, na prigodan način, obilježen je Svjetski dan Roma.  U […]

Održano XXVII Kantonalno takmičenje učenika srednjih škola iz nastavnog predmeta Matematika

Shodno Planu realizacije takmičenja u školskoj 2023/2024. godini, Pedagoški zavod Zenica je dana 09.03.2024. godine realizirao XXVII po redu takmičenje iz nastavnog predmeta Matematika za učenike srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona. Domaćin ovogodišnjeg takmičenja je bila JU Medicinska škola Zenica. Ispred Pedagoškog zavoda Zenica takmičenju su prisustvovale Aldiana Nuhanović, stručna savjetnica za oblast obrazovanja […]

Seminar za realizatore Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja – 2023/2024. godina

Pedagoški zavod Zenica je dana 09.03.2024. godine i 10.03.2024. godine, u okviru svojih redovnih programskih aktivnosti, realizirao seminare za realizatore Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu. Seminarima je prisustvovalo cca 100 realizatora navedenog Programa iz svih općina/gradova Zeničko-dobojskog kantona. Na seminarima su realizirane teme koje su […]

Nacionalni sastanak u okviru Torinskog procesa praćenja politika za cjeloživotno učenje u Bosni i Hercegovini

U Sarajevu je 05.03.2024. godine održan Nacionalni sastanak za informisanje i konsultacije u okviru Torinskog procesa praćenja politika za cjeloživotno učenje u Bosni i Hercegovini. Navedenom sastanku je prisustvovala Aida Salkić, direktorica Pedagoškog zavoda Zenica. Na navedenom sastanku se razgovaralo o cjeloživotnom učenju, te učenju uz rad za mlade i odrasle, a u okviru obaveza […]

XXVII Kantonalno takmičenje učenika srednjih škola iz Fizike

U skladu sa Planom organizacije takmičenja za školsku 2023/2024. godinu, dana 04.03.2024. godine, u JU Mješovita srednja škola Zenica održano je XXVII Kantonalno takmičenje učenika srednjih škola iz nastavnog predmeta Fizika. Takmičenje je obuhvatilo tri oblasti:A. Mehanika i toplota,B. Elektromagnetizam i oscilacije,C. Optika, teorija relativiteta i atomska fizika.Što se tiče rezultata takmičenja, u oblasti A. […]

Seminar za realizatore Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu

Pedagoški zavod Zenica u okviru svojih redovnih programskih aktivnosti za 2024. godinu planira i realizira različite oblike stručnog usavršavanja obrazovnih profesionalaca iz oblasti predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. U mjesecu martu 2024. godine planirana je realizacija seminara za realizatore Programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu. […]

Započela obuka za drugu grupu nastavnika njemačkog jezika u saradnji s Goethe-Institutom

U subotu 10.2.2024. godine započela je obuka druge grupe nastavnika njemačkog jezika predviđena Memorandumom o razumijevanju i saradnji i Sporazumom o stručnom usavršavanju nastavnika/ca njemačkog jezika, koje su u julu mjesecu 2023. godine potpisali Pedagoški zavod Zenica i Goethe-Institut Bosna i Hercegovina. Sporazumom je dogovorena saradnja te provedba edukacijskog programa pod nazivom Deutsch lehren lernen […]