Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 460 850, +387 32 460 851 Fax: +387 32 460 852

ped.zavod@zdk.ba

Profesionalni razvoj nastavnika engleskog jezika

U školskoj 2022/2023. godini, u periodu od oktobra 2022. do marta 2023. godine, nastavnici engleskog jezika iz osnovnih i srednjih škola u Zeničko-dobojskom kantonu imali su priliku da se putem posebno kreiranih naloga registriraju na platformu Future English Online Teacher Community, koju je dizajnirao British Council. Namjena platforme je da nastavnici engleskog jezika učestvuju u […]

Edukacija nastavnika i stručnih saradnika u okviru projekta “Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti”

Caritas Švicarske u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Pedagoškim zavodom Zenica  i Centrom  za podršku Roma Romalen Kakanj, nastavlja s implementacijom projekta Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti. Projektnim aktivnostima su, između ostalog, obuhvaćene osnovne i srednje škole sa područja Općine Kakanj i u fokusu projekta, kada je u pitanju […]

DigiEdu: Trening trenera

Univerzitet u Sarajevu je u saradnji sa UNICEF-om i Ministarstvom za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo organizovao jednodnevne edukacije pod nazivom „DigiEdu: Trening Trenera“ kao dio projekta „Jačanje pedagoško-digitalnih kompetencija nastavnika“. Cilj edukacije je bio osnažiti nastavnike i nastavnice svih nivoa obrazovanja s područja Bosne i Hercegovine u upotrebi interaktivnih metoda i alata […]